+
  • KH-12KA
  • KH-12KA

KH-12KA

音箱特点:低音单元选用优质的部件以确保品质;高音单元全系列均设有高温保护器,使高音单元能承受多变的信号冲击;箱体结构进行优化设计,从而做到轻而刚性好;本系列音箱均经过电脑模拟调校,使其获得良好的频响特性;音质和谐平顺,低频饱满有力,中高频柔和清晰。                       

products

关键词:音响设备

products

所属分类:

专业会议

产品详情

上一页

下一页

上一页

下一页

在线留言

提交留言